Cmentarz znajduje się na wschód od Fraserburgh przy drodze B9033.
hrabstwio  Aberdeenshire

Na cmentarzu tym znajduje się jedna mogiła Polskiego żołnierza

 

Franciszek Jurczykowski  ur. 4.12.1919r w Rulewie, Poznań – Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia – zm. 25.7.1947r

 

otwórz spis wszystkich Polskich Cmentarzy w Szkocji

na mapie zaznaczony jest cmentarz w Rathen

 

 

 

zdjęcie cmentarza za Google Maps