Cmentarz znajduje się na południe od Mauchline, przy Barskimming Rd.
hrabstwo Ayrshire

Na cmentarzu tym znajduje się jedna mogiła Polskiego żołnierza

 

Władysław Dawidowski  ur. 15.4.1924r. w  Łebno p. Morski – szeregowiec, Obóz repatriacyjny nr. 5 – zm. 1.4.1946r.

 

Na cmentarzu jest pochowany jeszcze jeden polski żołnierz – Karol Dilling

Karol Dilling nagrobek

Karol Dilling – ur. 07.01.1898r  zm. 05.03.1949r

A oto jego historia –
Karol Dilling był Polakiem i pochodził z Kresów. Urodził się w roku 1898 jako syn Marii i Wincentego.
Był jednym z Obrońców Lwowa, walczących o polskość tego miasta w latach 1918-1919.
Przed II Wojną był naczelnikiem stacji kolejowej w Sichowie (aktualnie południowa dzielnica Lwowa). Na początku 1940 roku został aresztowany przez NKWD i osadzony w więzieniu we Lwowie na Brygidkach. Na kilka dni przed wkroczeniem do Lwowa armii niemieckiej został wywieziony na Syberię. Z syberyjskiego łagru udało mu się wyjść dzięki organizacji Armii Polskiej przez Generała Andersa.
Na pokładzie jednego z okrętów dostał się do Szkocji, gdzie do końca działań wojennych pracował jako polski podoficer na rzecz obrony lotniczej.
Po zakończeniu II Wojny poszukiwał swojej rodziny, która zmuszona była uciekać ze Lwowa. Rodzinę odnalazł w Kalwarii Zebrzydowskiej pod Krakowie.
Niestety, na skutek warunków panujących w więzieniach, transporcie i łagrze, bardzo ciężko zachorował i zmarł w roku 1949. Przez wiele lat miejsce pochówku Karola było oznaczone wyłącznie tabliczką z numerem 117. Od prawie 10 lat na grobie stoi pomnik który powstał dzięki niezmiernej serdecznej pomocy Pana Zbigniewa, syna żołnierzy Armii Andersa, mieszkającego w Szkocji.

 

Karol Dilling nie jest on pochowany na kwaterze wojskowej ponieważ zmarł po przeniesieniu do rezerwy w 1949 roku. Po rozformowaniu Polskiej Armii na Wyspach pozostało wielu dawnych żołnierzy.
Dość wielu było takich, którzy w skutek chorób , lub odniesionych ran zmarli w kilka lat po wojnie.
Niestety nie ma żadnego spisu tych żołnierzy…
Może kiedyś uda się go stworzyć…
A na razie chciałbym podziękować pani Dorocie Wnęk za podzielenie się z nami tą historią.

 

otwórz spis wszystkich Polskich Cmentarzy w Szkocji

na mapie zaznaczony jest cmentarz w Mauchline