Google Translate wprowadził kolejne języki do swego systemu – i już teraz możemy tłumaczyć nasze teksty na Scots Gaelic…

Jak bardzo poprawne są tłumaczenia polski-gaelic, gaelic-polski?
Znając jakość tłumaczeń polski-angielski nie będę zbyt wielkim optymistą…

Jednak dla 57 tysięcy osób które na co dzień (no prawie) używają tego języka to na pewno dobra wiadomość.
To dobra wiadomość również dla tych którzy uczą się tego języka.
A wbrew pozorom jest ich całkiem sporo.

[youtube_sc url=”https://youtu.be/z6-ujpVYAb4″]

Ok. ale do czego może się to nam przydać w praktyce?
np. do zabawy ;-)
Ja postanowiłem się trochę „zabawić” z wujkiem Google…

oto fragment pieśni Fear A Bhàta (The Boat Man)

Is tric mi 'sealltainn o’n chnoc a’s àirde
Dh’fheuch am faic mi fear a’ bhàta
An tig thu an diùigh no’n tig thu a-màireach?
'S mur tig thu idir gur truagh a tà mi

a oto tłumaczenie według Googla –

I często wykazują z wysokości wzgórza za
Próbowałem zobaczyć wioślarz
Przyjdziesz diùigh lub jutro?
I chyba byłaś słaba choć

hmmmm….
a tak wygląda angielskie tłumaczenie

And I often show from the hill’s height
I tried to see the boatman
Will you come diùigh or tomorrow?
And unless you have been poor though I

dużo lepiej Google Translate radzi sobie z prozą – jak widać Google nie jest zbyt romantycznym typem…

Cha robh uair a rachadh e dhachaidh nach robh atharrachadh r’ a
fhaicinn: an sluagh air an sguabadh á baile an sud is á baile an so;
is far an robh, eadhon an dé, sluagh lìonmhor a’ toirt am
beathachaidh as an fhonn a leasaich iad féin le saothair an làmh,
’s a thug iad gu rian ’s gu feum, bho riasg is bho roinnich, gus an
robh blàth a’ bhuntàta is diasan a’ choirce a’ gliostradh ’sa ghréin
an àite an fhraoich bhadanaich ’s na luachrach fheusagaich, cha
’n ’eil an diugh ach tobhtaichean falamh is achaidhean lom

tłumaczenie na polski wygląda tak:

Był czas, że nie zmieni swojego domu swoich
patrz: lud skokowej od miasta, a stamtąd wsi tutaj;
i gdzie, nawet dzisiaj, wiele osób wyrażą
karmienie melodię rozwijają się ręcznie pracy,
I przyniósł je do zarządzania i korzystania, oraz z torfu z roinnich do
A ciepłe ziemniaki i kłosy do gliostradh słońce
zamiast szary bhadanaich i jaszczurki fheusagaich nie
Nie jest dziś jednak pozostaje puste i nagie pola

a na angielski tak:

There was a time he would not change his home to his
see: the people were swept from the town and from there the village here;
and where, even yesterday, many people give their
feeding the tune they develop myself by hand labor,
And brought them to manage and use, and from peat from roinnich, to
a warm potatoes and ears of corn to gliostradh the sun
instead heather bhadanaich and lizards fheusagaich, not
Is not today but remains empty and bare fields

No całkiem, całkiem. Nawet rozumiem o co chodzi…

A teraz coś z naszego podwórka
Jak w Gaelic będzie brzmiał Pan Tadeusz?

Dal przypomnienia:

Pan Tadeusz
Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie.
Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie,
Kto cię stracił. Dziś piękność twą w całej ozdobie
Widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie.

wersja angielska według Google

Lord Tadeusz
Litwo! My fatherland! You’re as healthy.
How much you have to appreciate, this only finds out
Who lost you. Today thy beauty throughout ornamentation
I see and describe, because I long after you.

a teraz Gaelic

Pan Tadeusz
Litwo! My Fatherland! Tha thu mar fallain.
Cia mheud agaibh a 'cur luach air, ach chan eil seo faighinn a-mach
A chaill thu. An-diugh do bhòidhchead air feadh sgeadachadh
Tha mi a 'faicinn agus a’ toirt cunntas, oir tha mi fada an dèidh dhuibh.

Jeżeli ktoś z Was zna Scots Gaelic i jest w stanie zrecenzować to tłumaczenie – będę wdzięczny za wiadomość ;-)

I na tym kończę moją dzisiejszą zabawę z wujkiem Google.

A tak na koniec przyszło mi do głowy:
Ciekawe kiedy Google wprowadzi tłumaczenie na Kaszubski?